[1]
P. Bočkov, „„Rosyjska Stara Cerkiew Chrystusa Hierarchii Białokrynickiej” – jurysdykcja «biskupa» Alimpiusza (Wierbickiego): historia powstania i stan obecny”, Elpis, nr 23, s. 63–67, wrz. 2021.