[1]
D. Rahimov, „Biblijna koncepcja wahań koniunkturalnych w gospodarce człowieka”, Elpis, nr 23, s. 47–53, wrz. 2021.