[1]
D. Rahimov, „Teologia w podejmowaniu decyzji zarządczych”, Elpis, nr 23, s. 41–46, wrz. 2021.