[1]
В. Петручик, „Teologiczno-egzegetyczna analiza niedzielnych dogmatyków wielkiej wieczerni 1-go tonu”, Elpis, nr 23, s. 29–39, wrz. 2021.