[1]
I. Saszko, „Opowieści pielgrzyma jako wprowadzenie w duchowość hezychastyczną”, Elpis, nr 23, s. 9–17, wrz. 2021.