[1]
A. Aleksiejuk, „Podstawowe założenia chrystocentryczno-humanistycznego modelu wychowania w ujęciu prawosławnym”, Elpis, nr 22, s. 107–112, lis. 2020.