[1]
P. Karczewski, „Zarys historii Parafii Prawosławnej Zwiastowania NMP i św. Jana Teologa w Supraślu”, Elpis, nr 21, s. 99-108, lis. 2019.