[1]
MagrukА., „Modlitwa Pańska i jej miejsce w życiu liturgicznym prawosławia”, Elpis, nr 21, s. 87-92, lis. 2019.