[1]
В. Лебецкий, „Kościół i społeczeństwo: miejsce i znaczenie śpiewów prawosławnych we współczesnym społeczeństwie”, Elpis, nr 21, s. 9-13, lis. 2019.