[1]
M. Ławreszuk, „Polska terminologia prawosławna – analiza stanu obecnego”, Elpis, nr 20, s. 159–163, grudz. 2018.