[1]
P. Karczewski, Hymnografia wieczerni święta Pięćdziesiątnicy, Elpis, nr 20, s. 151-158, grudz. 2018.