[1]
P. Karczewski, „Hymnografia wieczerni święta Pięćdziesiątnicy”, Elpis, nr 20, s. 151-158, grudz. 2018.