[1]
V. Pomelov, L. Saharova, i V. Saharov, „Działalność prawosławnych biskupów w rozwoju edukacji w mieście Chłynowie (1737- 1752)”, Elpis, nr 20, s. 111–117, grudz. 2018.