[1]
В. Помелов, Л. Сахарова, i В. Сахаров, Działalność prawosławnych biskupów w rozwoju edukacji w mieście Chłynowie (1737- 1752), Elpis, nr 20, s. 111-117, grudz. 2018.