[1]
M. Mironowicz, Działalność szkoły brackiej w Mińsku od II połowy XVI wieku do XVIII wieku, Elpis, nr 20, s. 79-84, grudz. 2018.