[1]
K. Kuderski, „Pojęcie serca jako źródła cnót w refleksji Filona z Aleksandrii”, Elpis, nr 20, s. 65–69, grudz. 2018.