[1]
А. Юзва, „Przygotowanie do Lokalnego Soboru Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego po czasopiśmie «Niedzielne Czytanie»”, Elpis, nr 20, s. 25-39, grudz. 2018.