[1]
А. Юзва, Przygotowanie do Lokalnego Soboru Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego po czasopiśmie «Niedzielne Czytanie», Elpis, nr 20, s. 25-39, grudz. 2018.