[1]
D. Sawicki, Nauczanie staroobrzędowców pomorskich w kwestiach odnoszących się do śpiewu cerkiewnego, Elpis, nr 19, s. 67-78, grudz. 2017.