[1]
П. Бочков, „Przegląd niekanonicznych prawosławnych jurysdykcji regionu nowosybirskiego”, Elpis, nr 19, s. 59–66, grudz. 2017.