[1]
K. Pawełczyk-Dura, „Spory o patriarchat symbolem zakończenia epoki synodalnej w dziejach Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej początków XX wieku”, Elpis, nr 19, s. 43–50, grudz. 2017.