[1]
J. Charkiewicz, „Polskie ślady we współczesnym martyrologionie rosyjskim”, Elpis, nr 18, s. 183–191, grudz. 2016.