[1]
K. Pawełczyk-Dura, „Życie i działalność cerkiewna metropolity Siergieja (Stragorodzkiego) do publikacji Deklaracji (1927)”, Elpis, nr 18, s. 157–163, grudz. 2016.