[1]
А. Ненартович, Śpiew cerkiewny jako dyskurs społeczny, Elpis, nr 18, s. 137-144, grudz. 2016.