[1]
P. Pietrow, „Reguły św. Bazylego Wielkiego”, Elpis, nr 16, s. 119–126, lis. 2014.