[1]
A. Aleksiejuk, „Próba interpretacji pojęcia «misterium» w odniesieniu do Boskiej Liturgii i świątyni”, Elpis, nr 18, s. 93–99, grudz. 2016.