[1]
M. Bendza, „Rodzina ludzka w aspekcie paradygmatu Edenu. Analiza skrypturystyczno-patrystyczna”, Elpis, nr 18, s. 51–56, grudz. 2016.