[1]
D. Sawicki, „Rozwój drukarstwa muzycznego u staroobrzędowców popowców w XIX i na początku XX wieku”, Elpis, nr 17, s. 127–138, lis. 2015.