[1]
W. Doroszkiewicz, „Rola Chilindaru w historii atoskiego monastycyzmu”, Elpis, nr 17, s. 53–58, lis. 2015.