[1]
J. Charkiewicz, „Kanonizacja nowomęczenników okresu niewoli tureckiej w Kościele prawosławnym i ich znaczenie”, Elpis, nr 17, s. 43–51, lis. 2015.