Mironowicz, A. (2014) „Bractwa cerkiewne na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XVIII wieku”, Elpis, (14), s. 307–368. doi: 10.15290/elpis.2012.14.15.