Paprocki, ks. H. (2014) „Zarys prawosławnej nauki o Duchu Świętym”., Elpis, (14), s. 11–39. Dostępne na: https://elpis.uwb.edu.pl/index.php/Elpis/article/view/80 (Udostępniono: 27czerwiec2022).