Charkiewicz, J. (2014) „Święci w kalendarzowej praktyce liturgicznej kościoła prawosławnego”, Elpis, (13), s. 205–226. Dostępne na: https://elpis.uwb.edu.pl/index.php/Elpis/article/view/70 (Udostępniono: 27czerwiec2022).