Charkiewicz, J. (2014) „Typologia świętych w Kościele prawosławnym: próba systematyki”, Elpis, (11), s. 323–380. Dostępne na: https://elpis.uwb.edu.pl/index.php/Elpis/article/view/35 (Udostępniono: 27czerwiec2022).