Moćko, I. (2023) „O problemie ewolucji rosyjskiej literacko-krytycznej myśli o twórczości F.M. Dostojewskiego”, Elpis, (25), s. 65–72. doi: 10.15290/elpis.2023.25.06.