Karczewski, P. (2023) „«Anielskie moce, spieszcie» – stichery św. Romana Melodosa na przedświęcie Narodzenia Chrystusa”, Elpis, (25), s. 25–33. doi: 10.15290/elpis.2023.25.02.