Demczuk, M. (2022) „Prawosławne ośrodki życia monastycznego na Ziemi Drohiczyńskiej”, Elpis, (24), s. 97–102. doi: 10.15290/elpis.2022.24.14.