Naumiuk-Jakuc, A. (2022) „Przekształcenie chrzcielnicy w świątynię domową w budynku domu parafialnego parafii prawosławnej św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa w Białymstoku”, Elpis, (24), s. 89–96. doi: 10.15290/elpis.2022.24.13.