Straczyński, K. (2022) „Cerkiew Zwiastowania NMP w Supraślu i jej freski”, Elpis, (24), s. 75–79. doi: 10.15290/elpis.2022.24.11.