Kiślak, M. (2021) „Mistyczne znaczenie pokarmu”, Elpis, (23), s. 155–159. doi: 10.15290/elpis.2021.23.19.