Mironowicz, A. (2021) „Najstarsze dzieje parafii mielnickich”, Elpis, (23), s. 147–153. doi: 10.15290/elpis.2021.23.18.