Makal, G. i Misijuk, W. (2021) „Zarys problematyki obcojęzycznych odpowiedników wyrazów hasłowych Słownika polskiej terminologii prawosławnej”, Elpis, (23), s. 141–145. doi: 10.15290/elpis.2021.23.17.