Dmitruk, R. (2021) „Pojęcie «nowej sakralności» w muzyce cerkiewnej”, Elpis, (23), s. 137–140. doi: 10.15290/elpis.2021.23.16.