Ławreszuk, M. i Makal, P. (2021) „Współczesne prawosławne prawo kościelne – problemy związane z systematyzacją i materiałami źródłowymi w języku polskim”, Elpis, (23), s. 127–135. doi: 10.15290/elpis.2021.23.15.