Slesarev, A. (2021) „System organizacji administracji diecezjalnej Białoruskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w latach 1949– 1980”, Elpis, (23), s. 119–126. doi: 10.15290/elpis.2021.23.14.