Kovačević, D. (2021) „Allah i nie tylko – podstawowe określenia Boga w arabskiej terminologii prawosławnej”, Elpis, (23), s. 105–111. doi: 10.15290/elpis.2021.23.12.