Pawełczyk-Dura, K. (2021) „Rosyjska Cerkiew Prawosławna po śmierci patriarchy Tichona (Biełławina)”, Elpis, (23), s. 97–103. doi: 10.15290/elpis.2021.23.11.