Simakov, A. (2021) „Notatka Nikołaja Grinkiewicza «O szkole» i teksty uzupełniające”, Elpis, (23), s. 89–95. doi: 10.15290/elpis.2021.23.10.