Pyczel, J. (2021) „Organizacja i funkcjonowanie duszpasterstwa wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim na Zachodzie w latach 1941-1943”, Elpis, (23), s. 69–75. doi: 10.15290/elpis.2021.23.08.