Bočkov, P. (2021) „„Rosyjska Stara Cerkiew Chrystusa Hierarchii Białokrynickiej” – jurysdykcja «biskupa» Alimpiusza (Wierbickiego): historia powstania i stan obecny”, Elpis, (23), s. 63–67. doi: 10.15290/elpis.2021.23.07.