Knežević, I. (2021) „Uniwersyteckie podręczniki teologiczne: charakterystyka leksykalna w odniesieniu do akademickich prac teologicznych”, Elpis, (23), s. 55–62. doi: 10.15290/elpis.2021.23.06.