Rahimov, D. (2021) „Biblijna koncepcja wahań koniunkturalnych w gospodarce człowieka”, Elpis, (23), s. 47–53. doi: 10.15290/elpis.2021.23.05.